Firma realizuje projekt NR I NAZWA OSI PRIORYTETOWEJ: 10
Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian

Nr i nazwa działania: Działanie 10.3
Program polityki zdrowotnej

 

„Profilaktyka, diagnostyka i rehabilitacja pracowników PGKiM sp. z o.o. celem przeciwdziałania dezaktywizacji zawodowej" nr wniosku LSI2014EFS: RPLU.10.03.00-06-0002/18”

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

 

 

 

 

 

LUBLIN

tel: 81 527 84 52

ul. Krasińskiego 2/16

20-709 Lublin

RADZYŃ PODLASKI
tel. 781 998 378, 693 471 363
ul. Ostrowiecka 14

(wejście od ul. Dąbrowskiego 9)
21-300 Radzyń Podlaski

 

 Powered by: www.cdx.pl